Eliška Balabánová & Anna Císařovská

Eliška Balabánová & Anna Císařovská

Hlavní ideou společné tvorby kytaristky Elišky Balabánové a herečky Anny Císařovské je propojení hudebního světa s dramatickým. Hudba a slovo spolu tvoří neoddělitelný celek už od nepaměti, ale v poslední době se z hudebně-dramatických žánrů vytrácí souzvuk mluveného slova a melodické linky. Přibližujeme a předkládáme publiku melodram z nového úhlu pohledu, aby se divákovi a posluchači v jedné osobě dostávalo dvou plnohodnotných zážitků, hudebního i dramatického, které se navzájem umocňují. Divadlo se tak dostává na koncertní pódia, živá hudba na divadelní jeviště a to v širokém a pestrém repertoáru nejrůznějších témat, který v sobě zahrnuje nejen klasická díla, ale také nové skladby komponované renomovanými skladateli přímo pro duo (např. Ondřej Kukal, Martin Brunner).

Anna Císařovská je absolventkou DAMU, herečka Divadla X10 a hostující herečkou v divadle Lampion v Kladně. Eliška Balabánová je absolventkou JAMU v Brně u profesora Martina Myslivečka, úspěšně absolvovala stáž v rakouském Grazu a je vítězkou mnoha mezinárodních soutěží (ve Vídni, Německu, na Slovensku a v Česku). Umělkyně spolupracují od roku 2013 a jejich profesionalita zaručuje kvalitu obou uměleckých žánrů. Svou hudebně-dramatickou spolupráci zdokonalují pod vedením odborných kurzů, např. u operní režisérky Magdaleny Švecové a herce Alfreda Strejčka. Od roku 2015 je Duo členem České asociace komorní kytary.

elibal@seznam.cz

+420 605 217 445