Duo Nana

Duo Nana

Duo Nana založily v roce 2010 sopranistka Helena Tamelová a kytaristka Irena Babáčková. Z původně studentského projektu vzniklo uskupení, které pravidelně přijímá pozvání ke koncertování v rámci mnoha tuzemských kulturních událostí a abonentních cyklů.

Obě protagonistky absolvovaly konzervatoř v Pardubicích a poté pokračovaly ve studiu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Helena Tamelová pod vedením doc. Jaroslavy Janské a Irena Babáčková ve třídě prof. Martina Myslivečka.

Svoje schopnosti rozvíjely i během zahraničních stáží a na mnoha mistrovských kurzech. Helena Tamelová absolvovala svoji stáž na německé Hochschule für Musik Carl Maria von Weber v Drážďanech ve třídě sopranistky drážďanské Semperoper Christiane Hossfeld. Irena Babáčková studovala v Rakousku na Universität für Musik und darstellende Kunst Graz pod vedením renomovaného italského kytaristy a pedagoga Paola Pegorara. Společně se také účastnily workshopu anglického kytaristy Stevea Gosse.

Svou pestrostí repertoár určený pro zpěv a kytaru poskytuje duu nepřeberné množství zdrojů inspirace. Do svého uměleckého repertoáru tak Duo Nana zařazuje písňové cykly skladatelů 20. století jako je B. Britten, M. de Falla, J. Rodrigo nebo P. Eben, ale i samostatné písně různých stylových období.

Hlavním uměleckým záměrem dua je přednes s konkrétní výpovědí. Právě tomuto cíli duo podřizuje obsah a formu svých vystoupení. Jejich nedílnou součástí je ryze ženský přístup k interpretaci, emotivnost, vřelost, šarm, i jistá dávka teatrálnosti.